ΚΡΗΤΗ

Ανεφάρμοστο χαρακτηρίζουν το σχέδιο ανάπτυξης λιμανιού στην Κρήτη

Ανεφάρμοστο είναι το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού του Ρεθύμνου, τονίζει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών επισημαίνοντας πως πλην της προστασίας του προσήνεμου μώλου, του υδατοδρομίου και της αποκάλυψης του βραχίονα του ενετικού λιμένα είναι ανεπαρκώς μελετημένο και με την τεράστια περιβαλλοντική αλλοίωση που προϋποθέτει, δημιουργεί απαράδεκτες αισθητικές, λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες για το Ρέθυμνο.

Αναλυτικά ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών του Ρεθύμνου καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις σχετικές με το Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης λιμένος Ρεθύμνης αναφέρει τα παρακάτω:

«• Σκοπιμότητα

Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να είναι ενταγμένο στη λογική του τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και είναι εφικτή, δεδομένου ότι το μέγεθος αλλά και το βάθος του λιμένος λόγω της προσαμμώσεως είναι περιορισμένα, η οδική του πρόσβαση ακατάλληλη για μεγάλου όγκου ή βάρους οχήματα και το σπουδαιότερο όλων βρίσκεται στην προστατευόμενη παλιά Πόλη και στην εξαιρετικού φυσικού κάλλους παραλία μας που συγκεντρώνει το μέγιστο τόσο των τουριστικών δραστηριοτήτων όσο και της αναψυχής των κατοίκων του Ρεθύμνου όλες τις εποχές του έτους. Η ίδια η ύπαρξη της πόλης μας με τη μορφή που έχει σήμερα οφείλεται στις παραπάνω συνθήκες και έχουμε υποχρέωση να τις διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού.

Το υπό έγκριση στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Προστασία του προσήνεμου μώλου με εμπόδια στη θάλασσα.
  2. Αύξηση του πλάτους κατά 45μ. του προσήνεμου μώλου, για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και δημιουργία σειράς κτιρίων εμπορικών καταστημάτων, καφετεριών και λοιπών υπηρεσιών.
  3. Εμπορικό τμήμα λιμένος με τον ανάλογο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης και υπηρεσίες.
  4. Υδατοδρόμιο με τα ανάλογα κτίρια υποδοχής και ελέγχου.
  5. Κανάλι επανενεργοποίησης των υπογείων καναλιών αποάμμωσης και ανανέωσης ύδατος του ενετικού λιμένος.
  6. Επέκταση της Μαρίνας, με δημιουργία, μώλου μπροστά από το Λύκειο Ελληνίδων, κατασκευή τσιμεντένιων κρηπιδωμάτων στη θέση της αμμώδους παραλίας από το ύψος της πλατείας Αγνώστου Στρατιώτου έως και μετά το ρέμα Καμαράκι και οικοδομικών τετραγώνων, με διώροφο σταθμό 800 αυτοκινήτων σε όλο τον υπήνεμο μώλο.
  7. Ιχθυόσκαλα με τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εξοπλισμούς. Είναι σαφές, με μία απλή και μόνο ματιά, ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για τη χωροθέτηση όλων των δραστηριοτήτων που μελετούνται και χώρος ασφαλών ελιγμών όλων αυτών των ειδών σκαφών στο λιμένα. Ο χώρος περιορίζεται, ακόμα περισσότερο, από την διαρκή προσάμμωση, η οποία παρά τις διαβεβαιώσεις και τα έργα που σκοπό είχαν και έχουν τη διακοπή της αυτή συνεχίζεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα. Το εμπορικό τμήμα δεν δύναται να εξυπηρετείται από τον παρόντα λιμένα, διότι δεν υπάρχει και δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς υπέρμετρο κόστος και μεγάλη αισθητική όχληση η κατάλληλη οδική πρόσβαση, το δε βάθος του περιορίζει το μέγεθος των εξυπηρετούμενων πλοίων. Αυτό έχει γίνει κατανοητό και από τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου που ορθώς προσανατολίζεται στη δημιουργία μώλου φορτοεκφόρτωσης σε θέση εκτός πόλεως με πρόσβαση στην Εθνική οδό. Δεν υπάρχει μελέτη για το κανάλι αποάμμωσης και ανανέωσης ύδατος του ενετικού λιμένος με αποτέλεσμα η ορθή λειτουργία του να είναι απλό ευχολόγιο και όχι τεχνικά τεκμηριωμένο έργο. Η κατασκευή διώροφου σταθμού 800 αυτοκινήτων στον υπήνεμο μώλο καθώς και η δημιουργία, τόσο στον προσήνεμο όσο και στον υπήνεμο μώλο, οικοδομικών τετραγώνων με εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, καφετέριες και λοιπές χρήσεις, με εμβαδόν κτιρίων από 5.000 έως 10.000 τ.μ., θα αλλοιώσει δραματικά τη θέα τόσο προς το πέλαγος όσο και προς τη Φορτέτζα καταστρέφοντας τη φυσική ομορφιά του τόπου μας. Καταστρατηγεί και περιφρονεί τo Σχέδιo Πόλης και Χρήσεων Γης, και προσθέτει χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κτιρίων στην παραλία της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμία μέριμνα ή μελέτη τόσο για την οδική πρόσβαση όσο και για τα λοιπά έργα υποδομής που απαιτούνται, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες πίεσης στην ήδη υπάρχουσα εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, αλλά και στους κατοίκους της πόλης. Για τις ανάγκες του λιμένα θα πρέπει να γίνει πλήρης αξιοποίηση του κτιρίου «Δελφίνι».

Το παραπάνω τεχνικό και αισθητικό ατόπημα ολοκληρώνεται με την τσιμεντοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος της αμμώδους παραλίας για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων της Μαρίνας. Παραβλέπονται με ευκολία οι επιπτώσεις εκβολής του ρέματος «Καμαράκι» θεωρώντας τον απλό αγωγό ομβρίων, ενώ είναι γνωστό ότι δρα υπερχειλιστικά της εκτροπής του κάτω από την οδό Μοάτσου, με αποτέλεσμα σε πολύ δυνατή βροχόπτωση (σύνηθες φαινόμενο πλέον) μεγάλος όγκος φερτών υλικών να καταλήξει εντός της Μαρίνας με δυσμενείς συνέπειες.

Η δαιδαλώδης και σε μεγάλη έκταση κατασκευή μώλων, έστω και επιπλεόντων, για το δέσιμο των σκαφών, θα δημιουργήσει συνθήκες μη ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης. Το παραπάνω φαινόμενο είναι ορατό και στο υφιστάμενο τμήμα της Μαρίνας παρά τις περί του αντιθέτου κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις, στο παρελθόν, της ιδίας μελετητικής εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σκεπτόμενοι ότι έχουμε χρέος να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενεές μια ωραιότερη και βιώσιμη πόλη, θεωρούμε ότι το Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης λιμένος Ρεθύμνης πλην της προστασίας του προσήνεμου μώλου, του υδατοδρομίου και της αποκάλυψης του βραχίονα του ενετικού λιμένα είναι ανεφάρμοστο, ανεπαρκώς μελετημένο και με την τεράστια περιβαλλοντική αλλοίωση που προϋποθέτει, δημιουργεί απαράδεκτες αισθητικές, λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες για το Ρέθυμνο».

Πηγή: rethnea.gr
Source link

Kατηγορίες

Ιστορικό