ΚΡΗΤΗ

Σχέδιο για την αξιοποίηση τριών υφάλμυρων πηγών στην ανατολική Κρήτη – ΚρήτηΜε στόχο να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης

Στην τελική φάση βρίσκεται μελέτη για την αξιοποίηση των τριών μεγάλων υφάλμυρων πηγών της Ανατολικής Κρήτης, σε Αλμυρό Ηρακλείου, Αλμυρό Αγίου Νικολάου και στη Μαλαύρα, με στόχο να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης.

Στον κάδρο μπαίνει με οργανωμένο τρόπο και για πρώτη φορά ο Αλμυρός Ποταμός με στόχο την αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων γλυκού νερού από τις πηγές του Αλμυρού, συγκεκριμένους μήνες τον χρόνο.

Η επίμαχη μελέτη θα παραδοθεί τον Μάρτιο του 2021 και θα προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου στη συνέχεια να εξασφαλιστούν κονδύλια για την δρομολόγηση τους.

Η αξιοποίηση των νερών του αλμυρού ποταμού μπαίνουν στο επίκεντρο των αρμοδίων σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης Ηρακλείου και άλλων περιοχών.

Τον Μάρτιο του 2021 θα παραδοθεί η σχετική μελέτη, η οποία θα υποδείξει τον καλύτερο τρόπο για την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού Ποταμού, από πλευράς τεχνικής μεθόδου και κόστους.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση σε σχέση με τις 5 προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρμοδίων.

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι :

-Η κατασκευή μεγάλου φράγματος χωρητικότητας 100 εκατομμυρίων κυβικών νερού

– Η κατασκευή μικρού φράγματος 

– Η άντληση γλυκού νερού και μεταφορά νερού σε δίκτυα.

– Η κατασκευή υδρομαστευτικής στοάς ανάντη των πηγών Αλμυρού &

– Η αφαλάτωση των νερών της πηγής του Αλμυρού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

(Φωτογραφία Αρχείου)


Source link

Kατηγορίες