ΚΡΗΤΗ

Κρήτη | Σύμβαση με το ΟΑΚΑ υπέγραψε το ΕΛΜΕΠΑ – Αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό

Προγραμματική Σύμβαση «Ολιστικής Ενεργειακής Ανάλυσης και Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού του ΟΑΚΑ» υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη και τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης», Νεκτάριο Βιδάκη, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Η Προγραμματική Σύμβαση, η οποία εγκρίθηκε με ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ και του ΔΣ του ΟΑΚΑ, ως στόχο έχει την ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΟΑΚΑ. Της μεγαλύτερης και εμβληματικότερης αθλητικής υποδομής της χώρας.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Πανεπιστημίου και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου θα τεκμηριώσουν μια ολιστική στρατηγική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει καινοτόμες, κοστολογημένες και οικονομοτεχνικά σκόπιμες προδιαγραφές.

Τα οικονομικά οφέλη, εκτός από την αποφυγή εκπομπών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, προϋπολογίζονται σε 1,5 έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ενεργειακό κόστος, ενώ οι εφαρμογές τηλεμετρίας και απομακρυσμένου ελέγχου θα οδηγήσουν σε επιπλέον εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους των υποδομών.
Περαιτέρω, η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί προϋπόθεση για την επαναφορά του Ολυμπιακού συγκροτήματος στην κατηγορία των «πέντε αστέρων», κατάταξη την οποία έχει απωλέσει εδώ και πολλά έτη.

Το σχέδιο θα εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (IEECC) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000 ευρώ.

Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης στην αίθουσα της Πρυτανείας στο Ηράκλειο Κρήτης παραβρέθηκαν και ο Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Χρήστος Φλώρος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών, αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Καραπιδάκης, καθώς και ο Συντονιστής – Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης:

«Διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού που χορηγούμε στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα μας, πήγαινε στην κάλυψη του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω πως το ενεργειακό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ μας κοστίζει περισσότερο από 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή πάνω από το 40% του προϋπολογισμού του. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, 11.000 ευρώ ημερησίως!

Γι’ αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για να δρομολογήσουμε μια συνολική Μελέτη, από την οποία θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το ενεργειακό κόστος του ΟΑΚΑ, η οποία θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στο να επαναπροσδιορίσουμε το ενεργειακό μας σχεδιασμό.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει Σχολή Μηχανικών και έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου, της Περιφέρειας Κρήτης και πολλών Δήμων της Κρήτης.

Άλλωστε, το ίδιο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε και υπέβαλε ήδη στην Περιφέρεια Κρήτης το αντίστοιχο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας του, ενώ ως ίδρυμα αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις στον τομέα των ΑΠΕ της ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης και των ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης και αξιοποίησης απορριμμάτων.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει πως σε πρώτη φάση θα συλλεχθεί και θα διερευνηθεί το σύνολο των ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε απολογιστικό επίπεδο. Στη συνέχεια, έπειτα από την επεξεργασία των αναγκών, θα διερευνηθούν οι πλέον σύγχρονες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και το σύνολο των δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος, μέσα από την εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Για τον σκοπό αυτό θα αναλυθούν τεχνολογίες αιχμής και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στην 3η φάση, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και προοπτικές των πλέον καινοτόμων εφαρμογών της έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης με την αξιοποίηση, των μικροδικτύων, της ηλεκτροκίνησης, της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη ανάπτυξη και την έξυπνη επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ευφυέστερες κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις αστικού περιβάλλοντος.

Στην 4η φάση θα εξετασθεί τεχνικά και θα αξιολογηθεί οικονομικά η βιωσιμότητα κάθε προτεινόμενης παρέμβασης και αντίστοιχου έργου, προκειμένου να εξαχθεί η αναγκαία λίστα ως προς την προτεραιότητα υλοποίησης τους.

Θα πραγματοποιηθεί δηλαδή μια οικονομοτεχνική ανάλυση και προτεραιοποίηση προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό του συνόλου των έργων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφουμε σήμερα, το Πανεπιστήμιο θα μας παραδώσει Μελέτη για τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου θα εξετάζεται τεχνικά και θα αξιολογείται οικονομικά η βέλτιστη δυνατή διαχείριση αποβλήτων.

Τέλος, θα συνταχθεί ένας ολοκληρωμένος Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός, ο οποίος θα αποτελεί ένα οδικό χάρτη, προκειμένου να είναι εφικτή, δεδομένη και αξιόπιστη, μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης των αθλητικών μας υποδομών, μέσω των αντίστοιχων καινοτόμων ενεργειακών παρεμβάσεων και έργων.”

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, δήλωσε:

«Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διερευνηθούν διεξοδικά οι δυνατότητες, αλλά και οι αντίστοιχες ωφέλειες από την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών του ΟΑΚΑ, σύγχρονων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας, καθώς και νέων ενεργειακών εφαρμογών, όπως έξυπνη διαχείριση φορτίων, συστήματα παρακολούθησης/ελέγχου και ηλεκτροκίνηση.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ενεργειακά βιώσιμου στρατηγικού σχεδιασμού του μεγαλύτερου Αθλητικού Κέντρου στην Ελλάδα, το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει ορόσημο για αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον».

Στη δήλωση του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΚΑ, Καθηγητής Νεκτάριος Βιδάκης, σημείωσε:

«Δεκαέξι χρόνια μετά από την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η απραξία, η εγκατάλειψη και η μιζέρια στη ναυαρχίδα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων έχουν λάβει οριστικά τέλος.

Με την πλήρη και άοκνη στήριξη του Ηρακλειώτη Υφυπουργού και φίλου, Λευτέρη Αυγενάκη και τη συμβολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου και φίλου επίσης, Νίκου Κατσαράκη, δρομολογείται οριστικά μια ακόμη στρατηγική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ. Σήμερα, η πολιτική ηγεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διεύθυνση παραδίδουμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μια μεγάλη τεχνολογική πρόκληση και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη:

Να αποτελέσει το ΟΑΚΑ ένα διεθνές ενεργειακό και περιβαλλοντικό παράδειγμα, μια καλή πρακτική με παγκόσμια εμβέλεια. Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες μας»

zarpanews.gr
Source link

Kατηγορίες