ΚΡΗΤΗ

Εμπρησμοί και λαθροθηρία απειλούν το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης

Στα 615 πρόστιμα έφτασαν τη δεκαετία 2010-2019 τα διοικητικά πρόστιμα περιβαλλοντικών παραβάσεων που επιβλήθηκαν στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης ερεύνησε υποθέσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων σε βάθος δεκαετίας (2010-2019) από τα αρχεία των λιμεναρχείων Χανίων και Ρεθύμνου, των Τμημάτων Περιβάλλοντος ΠΕ Ρεθύμνου και ΠΕ Χανίων όπως επίσης και από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Συνολικά από όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες σε βάθος δεκαετίας έχουν επιβληθεί 615 διοικητικά πρόστιμα σε αντίστοιχες υποθέσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Ο χάρτης των προστίμων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι σήμερα το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, τη δεκαετία 2010-2019 έχουν επιβληθεί στην Π.Ε Χανίων από το Λιμεναρχείο, το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Χανίων και το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, συνολικά 424 διοικητικά πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα πρόστιμα κορυφώνονται ως προς τον αριθμό τους το έτος 2016, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν μία καθοδική πορεία.   

Από αυτά

– 170, ποσοστό 40,1 % αφορά πρόστιμα ύψους έως 1.000 Ευρώ.

– 200, ποσοστό 47,2 % αφορά πρόστιμα ύψους 1.001 έως 5.000 Ευρώ.

– 35, ποσοστό 8,2 % αφορά πρόστιμα ύψους 5.001 έως 10.000 Ευρώ.

– 10, ποσοστό 2,4 % αφορά πρόστιμα ύψους 10.001 έως 20.000 Ευρώ.

– 9, ποσοστό 2,1 % αφορά πρόστιμα ύψους άνω των 20.000 Ευρώ

 

Συνοπτικά, η συντριπτική πλειονότητα των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων στην Π.Ε Χανίων, ποσοστό 87,3% αφορά πρόστιμα έως 5.000 Ευρώ.

Τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε περιοχές NATURA 2000 ή σε περιοχές όμορες των περιοχών NATURA 2000

 

Από το σύνολο των 615 συνολικών προστίμων, τα 285, ποσοστό 46,3 % επιβλήθηκαν για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε περιοχές NATURA 2000 ή σε περιοχές όμορες των περιοχών NATURA 2000 της Δυτικής Κρήτης, και αποτυπώθηκαν στον γεωπληροφορικό χάρτη του έργου.

Συγκεκριμένα, στην Π.Ε Χανίων από το σύνολο των 424 επιβληθέντων διοικητικών προστίμων, τα 171, ποσοστό 40,33%, αφορούν σε περιβαλλοντικές παραβάσεις σε περιοχές NATURA 2000 ή σε περιοχές όμορες των περιοχών NATURA 2000.

1

 

Στην Π.Ε Ρεθύμνης από το σύνολο των 191 διοικητικών προστίμων, τα 114, ποσοστό 59,68%,  αφορούν σε περιβαλλοντικές παραβάσεις σε περιοχές NATURA 2000 ή σε περιοχές όμορες των περιοχών NATURA 2000.

 1

 

Τα πέντε συχνότερα διωκόμενα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην Κρήτη την πενταετία 2015-2019

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προγράμματος LIFE Natura Themis για την περίοδο 2015-2019 στην ανατολική Κρήτη, τα πέντε συχνότερα περιβαλλοντικά εγκλήματα ανάλογα με τη συχνότητα δίωξής τους είναι:

 

• Εμπρησμός (από αμέλεια και πρόθεση)

• Παράνομη απόρριψη αποβλήτων (υγρών και στερεών)

• Μεταβολή αιγιαλού

• Λαθροθηρία

• Εκχέρσωση δασικών εκτάσεων

1 

Τα πέντε αυτά εγκλήματα αποτελούν το 82% όλων των περιβαλλοντικών διώξεων που έχουν καταχωρηθεί στα ποινικά δικαστήρια του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Σε αριθμούς, είναι 702 παράνομες πράξεις από σύνολο 821. Τα υπόλοιπα είναι εγκληματικές δραστηριότητες με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στη δίωξη (δόμηση, βόσκηση, λατομική δραστηριότητα, υλοτομία).

1

Η πυρκαγιά (από αμέλεια ή πρόθεση) αντανακλά το 42% του συνόλου, η απόρριψη αποβλήτων το 18%, η μεταβολή αιγιαλού το 17%, η λαθροθηρία το 16% και η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων το 7%.


Source link

Kατηγορίες