ΚΡΗΤΗ

Ψηφίστηκε Ομόφωνα ο Προϋπολογισμός της ΠΕΔ Κρήτης για το 2021   – Κρήτη«Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ο Θεσμός ένα ακόμα πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό όργανο για τους ΟΤΑ της Κρήτης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εισήγηση

Σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη  24 Δεκεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης αφού έκανε έναν σύντομο απολογισμό των δράσεων της ΠΕΔ για το 2020 ανέπτυξε διεξοδικά τους στόχους και το όραμα του φορέα, όπως αποτυπώνεται μέσα από τον προϋπολογισμό του 2021

Ακολούθως ο Γραμματέας της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Μαλανδράκης, παρουσίασε και ανέλυσε στα μέλη του ΔΣ τους βασικούς άξονες και τα οικονομικά μεγέθη του νέου προϋπολογισμού.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Προϋπολογισμός της ΠΕΔ Κρήτης για το έτος 2021 ψηφίστηκε ομόφωνα.

Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης για τον προϋπολογισμό του 2021,  που υπογράφεται από τους κκ Κουράκη, Μαρινάκη, Μαλανδράκη, Κοκοσάλη και Κοκκίνη αναφέρει τα εξής:

«Ο Προϋπολογισμός του 2021 διακατέχεται από μια διαφορετική  προσέγγιση όσον αφορά τους στόχους αλλά και τον ρόλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ο Θεσμός ένα ακόμα πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό όργανο για τους ΟΤΑ της Κρήτης και την Τοπική Κοινωνία και παράλληλα να ενδυναμώσει τον παρεμβατικό και διεκδικητικό ρόλο του.

Οργανωτική Ανασυγκρότηση της ΠΕΔ Κρήτης

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της ΠΕΔ Κρήτης, αποτελεί η απαραίτητη στελέχωση και οργάνωση που θα υποστηρίζει την υλοποίηση των σημαντικών αποφάσεων που λαμβάνουμε.

Η υφιστάμενη στελεχιακή και οργανωτική δομή χωρίς καμία διοικητική υποστήριξη υποστήριξη στην έδρα μας στο Ηράκλειο και με δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο της ΠΕΔ Κρήτης στο Ρέθυμνο, ελάχιστα προσφέρει στην λειτουργία μας.

 Είναι γνωστό ότι τα εκλεγμένα όργανα της ΠΕΔ Κρήτης συνεισφέρουν σημαντικά στην επίλυση και διεκπεραίωση του πλήθους των καθημερινών εργασιών και των θεμάτων που ανακύπτουν.

Ο προϋπολογισμός επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες και παράλληλα να θέσει τις κατευθύνσεις και τους στόχους που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο και το κύρος του φορέα που υπηρετούμε.

Θα αναφερθούμε συνοπτικά στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού όμως τονίζουμε ότι τόσο στο περίγραμμα όσο και στο επίκεντρο των πολιτικών μας βρίσκεται ο πολίτης και οι ανάγκες του καθώς επίσης και μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με διευρυμένο ρόλο, πόρους και αρμοδιότητες.

Βασική στόχευση μας είναι η ενίσχυση του θεσμικού και αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην κατεύθυνση αυτή θα προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα σε συνεργασίες με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα του τόπου μας.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, την διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών και την δημιουργία δυνατοτήτων ίσων ευκαιριών στους πολίτες αποτελούν τους στόχους και την φιλοδοξία μας από αυτές τις συνεργασίες.

Συνεργασία με Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κρήτης

Ευελπιστούμε επίσης να αναδείξουμε περιφερειακά, και πάντα σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τα θέματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών στο επίπεδο της πρόληψης, των υποδομών και της οργάνωσης.

Πολιτική Προστασία – Θέματα Κυκλικής Οικονομίας

Επίσης, προτεραιότητα μας είναι τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας, της ανάδειξης του ιδιαίτερου πολιτισμού της Κρήτης, του διατροφικού της μοντέλου και του μοναδικού φυσικού της κάλλους.

Συνέδρια, ημερίδες και διαγνωστικές μελέτες περιφερειακού χαρακτήρα θα δημιουργήσουν το απαραίτητο απόθεμα γνώσης, προτεραιοτήτων και προτάσεων που θα ισχυροποιήσουν τον παρεμβατικό ρόλο και την επιχειρηματολογία μας.

Συνδέουμε επίσης τον προϋπολογισμό με την απαιτούμενη στελέχωση για την  εύρυθμη λειτουργία της ΠΕΔ Κρήτης, με την άμεση ανταπόκριση στα θέματα των ΟΤΑ και το σύνθετο έργο που απαιτεί η διασύνδεση και η συνεργασία με την Δημόσια Διοίκηση, τους Φορείς και τις Οργανώσεις των πολιτών σε κάθε επίπεδο.

Κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για μια αναβαθμισμένη πορεία που θα στηριχθεί στην συνεργασία όλων μας και είμαστε βέβαιοι ότι το έργο που θα επιτελέσουμε θα αποβεί προς όφελος των Δήμων και των πολιτών της Κρήτης.

Καταλήγοντας, όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό καταφέραμε και αυξήσαμε σημαντικά με τις παρεμβάσεις μας τα έσοδα του φορέα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους από το ποσό των 321.372,00 € σε 451.732,00 € διορθώνοντας μια αδικία σε βάρος της ΠΕΔ Κρήτης, ενώ διαχειριστήκαμε σωστά τα κονδύλια και παράχθηκε ένα αξιοσημείωτο ποιοτικό έργο παρά την εσωτερική γραφειοκρατία και λειτουργική ακαμψία και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του covid 19.

Επίσης, μετά από συντονισμένες ενέργειες προς την ΔΟΥ Ηρακλείου διαγράφηκε ποσό 39.993,79 € που αφορούσε την υποχρέωση καταβολής ΕΝ.ΦΙΑ για τα κτίρια της ΠΕΔ Κρήτης μέχρι το έτος 2019(με βάση την κείμενη νομοθεσία η ΠΕΔ εξαιρείτο από την υποχρέωση καταβολής).

Τέλος, το ταμειακό υπόλοιπο της ΠΕΔ Κρήτης στις 17/12/2020 ανέρχεται σε 556.739,05 €.»

(Φωτογραφία αρχείου) 
Source link

Add Comment

Click here to post a comment

Kατηγορίες