ΚΡΗΤΗ

Τα πλωτά αιολικά πάρκα και η περίπτωση της Κρήτης

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τις δυνατότητες και τις προοπτικές αναφορικά με τη νέα αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διερευνά η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Ο λόγος για τις πλωτές ανεμογεννήτριες, τα αιολικά πάρκα δηλαδή που στήνονται όχι στη στεριά αλλά στη θάλασσα. Μια νέα κατηγορία ΑΠΕ που καταρχάς κεντρίζει το ενδιαφέρον, αλλά συγχρόνως εγείρει προβληματισμούς κι επιφυλάξεις και όχι άδικα, αφού πρόκειται  για μια τεχνολογική συνταγή παραγωγής ενέργειας με υψηλό κόστος, με τεχνικές απαιτήσεις και δυσκολίες και με μεγάλο ερωτηματικό για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

«Η παράκτια ζώνη και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη χωροθέτηση και ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Κρήτη» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης την πρώτη ημέρα της τετραήμερης διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώνεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ και τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου BLUE DEAL, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με την ανάπτυξη της Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν πιθανά σενάρια για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Ενέργειας στο νησί μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και κυρίως στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την αποθήκευση ενέργειας. Παρουσίασε το ενεργειακό προφίλ της Κρήτης και το μελλοντικό εθνικό σχέδιο για την απανθρακοποίηση, εστιάζοντας στην ανάγκη για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Τέλος, αναφέρθηκε στους ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης της Γαλάζιας Ενέργειας αλλά και στις προοπτικές της Κρήτης στον τομέα αυτό.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, τουριστικούς και αρχαιολογικούς φορείς, λιμενικούς και τραπεζικούς φορείς, την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, την Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία (DG-Mare) κ.ά.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΗ

Σε έγγραφο εργασίας της Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγητή τον Peter van Dalen και ημερομηνία 11-11-20, σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας, μεταξύ άλλων υπάρχει αναφορά και στις οικολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδράσεις στη θαλάσσια ζωή.

Ειδικότερα, αξίζει να δούμε το σημείο στο οποίο αναφέρονται οι αρνητικές επιδράσεις: «Οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της υπεράκτιας ανεμογεννήτριας, κατά τη φάση της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού. Η αλλαγή του θαλάσσιου και του ατμοσφαιρικού ρεύματος που προκαλείται από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορεί να συμβάλει στην ανάμειξη της στρωματοποιημένης στήλης νερού, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών.

Ο υπόηχος θα μπορούσε να απομακρύνει τα ψάρια από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθώς και ο υποβρύχιος θόρυβος θα μπορούσαν να έχουν δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή.

Οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα μπορούσαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των ηλεκτροευαίσθητων ειδών και των ειδών με ευαισθησία στα μαγνητικά πεδία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνητά εμπόδια στον θαλάσσιο βυθό. Υφίστανται ακόμη αρκετά κενά στη γνώση. Όσον αφορά τα καλώδια στον πυθμένα τα βενθικά και τα βενθοπελαγικά είδη είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία απ’ ό,τι τα πελαγικά, αλλά για ορισμένες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες τα καλώδια βρίσκονται στη μεσαία υδάτινη στήλη και ενδέχεται επίσης να αλληλεπιδρούν με τα πελαγικά είδη. Η ταφή καλωδίων δεν μετριάζει τις δυνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, καθώς γενικά το μαγνητικό πεδίο διέρχεται από τον θαλάσσιο βυθό. Έχει αποδειχθεί ότι ο υποβρύχιος ήχος έχει αντίκτυπο, κυρίως στους ιχθύες και στα θαλάσσια θηλαστικά και κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής. Ο θόρυβος για την τοποθέτηση πασσάλων (130 έως 140 dB) καθώς και η ρίψη πετρωμάτων θα μπορούσαν δυνητικά να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής σε μεγάλη ακτίνα και, κατά συνέπεια, απώλεια προσανατολισμού, γεγονός που θα εμπόδιζε τους ιχθύες να βρουν τροφή, να φθάσουν σε περιοχές αναπαραγωγής και ωοτοκίας και να εντοπίσουν ιχθύες για ζευγάρωμα. Οι επιπτώσεις του θορύβου, καθώς και οι διαφορετικές συχνότητες, συμπεριλαμβανομένου του υπόηχου κατά τη φάση λειτουργίας, μπορεί να εξαρτώνται από τα είδη και την ηλικία των ιχθύων. Οι βιολογικές επιπτώσεις της υγείας και της αντίδρασης πολλών ειδών εξακολουθούν να είναι άγνωστες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστoύν μια προληπτική προσέγγιση και μέτρα μετριασμού του θορύβου, όπως τα φράγματα φυσαλίδων αέρα, καθώς και τεχνολογίες εγκατάστασης χαμηλού θορύβου, όπως οι δονούμενοι πάσσαλοι. Επί του παρόντος διαθέτουμε ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα κατά τη διάρκεια της απεγκατάστασης και του παροπλισμού των υπεράκτιων ανεμογεννητριών. Τι γνωρίζουμε σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα των συστατικών τους, για παράδειγμα των πτερυγίων, τα οποία κατασκευάζονται σε περίπλοκη σύνθετη κατασκευή αποτελούμενη από πολλά διαφορετικά υλικά; Τι συμβαίνει με τα θεμέλια σε περίπτωση που μια υπεράκτια ανεμογεννήτρια δεν θα ανατροφοδοτούνταν; Θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί αποτέλεσμα τεχνητού υφάλου, θα καταστραφεί το τελευταίο εις βάρος του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας ή θα παραμείνουν τα θεμέλια για πάντα στον θαλάσσιο πυθμένα και συνεπώς θα συνιστούν πιθανό μόνιμο κίνδυνο για την αλιεία; Αν και η υφιστάμενη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών στην αλιεία επικεντρώνονται στις οικολογικές και περιβαλλοντικές, υπάρχουν ακόμη μεγάλα κενά στην έρευνα.»


Source link

Kατηγορίες

Ιστορικό